گالری

محصولی جدید از شرکت تدبیر فرایند ویرا شیر اطمینان SRV_8T12_300*150

در خصوص تنظیم و کالیبره نمودن انواع شیرهای اطمینان مباحث و نکات فنی بسیاری مطابق با استانداردهای مرجع و رایج وجود دارد که این مهم در شرکت تدبیر فرایند ویرا به عنوان یکی از برترین سازنده انواع شیرهای اطمینان در استان مرکزی وسراسر کشور،مورد توجه قرار می گیرد

دانلود کاتالوک فنی محصولات تولیدی شرکت تدبیر فرایند ویرا

compact safety relief vales

Series 5400: Modulating action Type

Series 5200: Modulating action Type

 ریلیف ولو سری 5100 از محصولات تولیدی شرکت تدبیر فرایند ویرا ( Series 5100: Pop action Type)

Series 4500: Conventional Type Acc. to ASME Section I

Series 4400: Balance Bellows Type

Materials management can deal with campus planning and building design for the movement of materials, or with logistics that deal with the tangible components of a supply chain

صفحه1 از2