دریافت گواهینامه ایزو 9001 وگواهینامه تایپ تست محصول مورد تایید موسسه استاندارد ایران، توسط شرکت تدبیر فرایند ویرا تولید کننده انواع شیرهای اطمینان در استان مرکزی

گواهینامه ایزو و تایپ تست شیر اطمینان در شرکت تدبیر فرایند ویرا

گواهینامه ایزو 9001 وگواهینامه تایپ تست محصول مورد تایید موسسه استاندارد ایران،توسط شرکت تدبیر فرایند ویرا پس از ممیزی وانجام تست محصول دریافت واخذ گردیده است. کیفیت محصولات تولیدی وهم چنین رضایت مندی مشتریان،مهمترین هدف سازمان می باشد.

   

 

دریافت گواهینامه های ایزو 9001:2015 از برترین شرکتهای اروپایی و مورد تایید موسسه استاندارد ایران و هم چنین دریافت گواهینامه تایپ تست برای شیرهای اطمینان نشان از همت بالای مدیریت،مدیران و پرسنل شرکت تدبیر فرایند ویرا می باشد. محصولات تولیدی شرکت تدبیر فرایند ویرا شامل طراحی و تولید و ساخت انواع شیرهای اطمینان،تعمیر وبازسازی شیرهای اطمینان، تست و کالیبره نمودن شیرهای اطمینان از مهمترین خدمات شرکت تدبیر فرایند ویرا می باشد.