شرکت تدبیر فرایند ویرا شرکت طراح و سازنده ی شیرهای اطمینان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در انواع   Spring loaded (Conventional and Balance bellows)  و Pilot operated بر اساس استانداردهای API 520,ASME SEC I & VIII  می باشد و محصولات این شرکت از نظر سایز و کلاس فشار کلیه ی جداول API 526 را پوشش می دهند.جهت ثبت سفارش میت وانید از طریق وب سایت ما به نشانی ................... وایمیلهای ثبت شده درخواست خود را ارسال فرمایید.

About US

The company was founded under name of IMEN GOSTAR in 2015, as designer and manufacturer of all types of safety relief valves according to API 520, SME SEC I & VIII. In 2019, the company name changes to TADBIR FARAYAND VIRA (VIRCO). Our engineering team has more than 10 years of experience in designing and manufacturing safety valves. Our team began activities in safety valves industries from 2009 and has been always trying to increase its knowledge and experience in this field. Now VIRCO is going to continue its activities to achieve its supreme goals which is attainment of a global status for this company.