تامین قطعات یدکی شیرآلات صنایع مختلف،خصوصا، انواع شیر اطمینان(safety valve)یکی دیگر از خدمات فنی وارزنده در شرکت تدبیر فرایند ویرا می باشد. تولید و ساخت انواع قطعات یدکی نظیر نازل شیر اطمینان،دیسک و فنر توسط شرکت تدبیر فرایند ویرا انجام میشود.

تامین قطعات یدکی شیرآلات صنایع مختلف،خصوصا، انواع شیر اطمینان(safety valve)یکی دیگر از خدمات فنی وارزنده در شرکت تدبیر فرایند ویرا می باشد. تولید و ساخت انواع قطعات یدکی نظیر نازل شیر اطمینان،دیسک و فنر توسط شرکت تدبیر فرایند ویرا انجام میشود.

“Nozzle” داخل شیر اطمینان برای دریافت فشار بالا از سمت دریچه ورودی است.با افزایش فشار از مقدار تنظیم شده، دیسک شروع به بالا رفتن و تخلیه می کند.هنگامی که فشار از مقدار تنظیم شده کمتر شود، با یک فنر دیسک بسته میشود.

نقش قطعات یدکی:

  • نازل: ورودی فشار
  • دیسک: کلاهک یا دریچه
  • فنر: کنترل فشار

 

As one of the pressure relief valves manufacture, VIRCO offers spare parts production and management. Different spare part according to the technical offer or costumer's request are available. The spare parts are delivered at the earliest time