شير اطمينان-آزاد کننده با بارگذاري پایلوتی  Pilot operated safety relief valve یکی دیگر از تقسیم بندی های شیرهای اطمینان است که در شرکت تدبیر فرایند ویرا تولید و عرضه میگردد. تدبیر فرایند ویرا برترین شرکت سازنده شیر اطمینان در اراک

 شير اطمينان-آزاد کننده با بارگذاري پایلوتی

شيری است كه توسط سيال تخليه شده از يك شير كمكي(شير پايلوتي) كه خود يك شير فشار مستقيم است، راه اندازي و كنترل مي شود.شیر اطمینان – آزاد کننده پایلوت دار شامل یک شیر اصلی که به وسیله یک دیسک که با پیستون یا دیافراگم  عمل می کند و یک پایلوت می باشد. در شرایط کار عادی پیلوت فشار سیستم  را به محفظه پیستون منتقل می کند. از آنجا که سطح مقطع پیستون بزرگتر از سطح نشیمن دیسک است ، دیسک بسته نگه داشته می شود. هنگامی که فشار به میزان تنظیم شده رسید ، پیلوت ، جریان سیال را به  محفظه پیستون می بندد   و همزمان محفظه پیستون را تخلیه می کند این امر باعث باز شدن دیسک می شود.

شیر های Pilot operated دارای امتیازاتی هستند :

با افزایش فشار سیستم ، نیروی بسته نگه دارنده دیسک افزایش می یابد این امر به فشار عملیاتی سیستم اجازه می دهد که بدون خطر افزایش نشتی در محل نشیمن شیر اصلی به اندازه پنج درصد از فشار تنظیمی افزایش یابد به طوری که در شرایط فشار مازاد کم بدون نیاز به باز شدن کامل شیر اصلی ، افزایش فشار کنترل می شود.این امر هدر رفتن سیال و شوک وارده به سیستم را محدود می کند.
امتیاز بعدی کاهش هزینه شیرهای بزرگتر می باشد. فنر بزرگ و محفظه مرتبط  ، توسط یک  پایلوت کوچک جایگزین شده و این امر باعث  کاهش وزن و هزینه شیر می شود.شیرهای اطمینان پایلوت دار دارای فیلتر در ساختار خود هستند و به طور کلی برای خدمات نسبتا تمیز توصیه می شوند.


شير اطمينان- آزاد کننده پایلوتی در موارد زير استفاده می شود:
الف) وقتي فشار موجود در خروجي و فشار متغير فوق العاده وارده از 50 درصد فشار تنظيمي تجاوز نكند.
ب) براي تجهيزاتي كه بين 90 و 95 درصد فشار تنظيمي عمل مي كنند.
ج) وقتي افت فشار به ورودي شير اطمينان آزاد کننده بيشتر از 3 درصد فشار تنظيمي باشد (در اين صورت مي شود از نوع پيكاپ كنترل فشار از راه دور استفاده نمود(
د) جايي كه اندازه شير بنحوي بزرگ است كه يك شير اطمينان آزاد کننده مستقيم مناسب نخواهد بود.

 

 

 

 گالری تصاویر شیرهای اطمینان ساخت شرکت تدبیر فرایند ویرا