اطلاعات فنی

شير اطمينان-آزاد کننده با بارگذاري پایلوتی  Pilot operated safety relief valve یکی دیگر از تقسیم بندی های شیرهای اطمینان است که در شرکت تدبیر فرایند ویرا تولید و عرضه میگردد. تدبیر فرایند ویرا برترین شرکت سازنده شیر اطمینان در اراک

صفحه2 از2